فرزندان امروز، رهبران آینده
محل برگزاری
هتل بین المللی پارک
زمان برگزاری
۱۳۹۸-۱۰-۲۷ ( پایان یافته )
نمایش ویدئو

سخنران: حمید امامی


شش جلسه کارگاه تخصصی با موضوع آموزش فرزندان برای مدیریت و رهبری در آینده