کارگاه تخصصی 8 ماهه رازهای فروش بیمه
محل برگزاری
هتل بین المللی پارک
زمان برگزاری
۱۳۹۸-۱۲-۰۹ ( در حال انجام )
نمایش ویدئو

۲۵۰۰۰۰۰ تومان

سخنران: حمید امامی - مدرس بیمه

ثبت نام در همایش

کارگاه تخصصی 8 ماهه رازهای فروش بیمه هر ماه یک جلسه