در تمام دوره ها کنار شما خواهیم بود

تلفن ثابت:

۳۲۲۴۲۵۵۹ (۰۴۴)

نمابر:

۳۲۲۴۵۹۳۳ (۰۴۴)

ایمیل:

pih.school44@gmail.com

کد پستی:

۵۷۱۳۷۷۳۶۳۷

آدرس:

ارومیه، خیابان امام، روبروی بازار قدیم